آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۵/۲۱

همچنان در انتظار تولید پنبه تراریخته در آینده نزدیک

تهيه و تنظیم: نغمه عبیری- ایران همچنان در انتظار تولید پنبه تراریخته است. اين در حالی است که كشورهايي مثل مصر، ميانمار و بوركينافاسو هركدام صدها هزار هکتار از مزارع خود را به تولید پنبه تراریخته اختصاص داده‌اند و هندوستان دهمین سال کشت پنبه تراریخته متحمل به آفات را با عبور از سطح زیر کشت ده میلیون هکتار جشن گرفته…