آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۶/۲۷

ابهام در حضور هیئت ایرانی در ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (COP-MOP 6)

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- ششمین اجلاس متعاهدين پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (COP-MOP 6) به همراه یازدهمین اجلاس متعاهدين کنوانسیون تنوع زیستی (COP 11) از اول تا پنجم اکتبر (10 الی 14 مهر) سال جاری برگزار خواهد شد.