آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۰۳

چه کسی در قبال این غفلت‌های تاریخی در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک پاسخگو خواهد بود؟

مصاحبه: نغمه عبیری- در آستانه برگزاری ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که قرار است از اول تا پنجم اکتبر در حیدر آباد هند برگزار شود مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران با دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران مصاحبه‌ای اختصاصی انجام داده است. دکتر قره‌یاضی علاوه بر ریاست انجمن ایمنی زیستی ...