آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۱۰

غیبت منتظره ایران در این اجلاس

بهزاد قره‌یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران- مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، انجمن ایمنی زیستی، انجمن‌های علمی مرتبط دیگر و شرکت‌کنندگان در همایش‌ها و کنگره‌های ملی مختلف بارها و بارها در مورد ناشایسته سالاری در حوزه بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی و به طور خاص در حوزه مهندسی ژنتیک کشاورزی و دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی…

کارگاه Progeny و آموزش نرم افزار (DNASIS MAX)

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد با همکاری انجمن ژنتیک ایران و بخش بیوشیمی انستیتو پاستور ایران کارگاه‌های دو روزه‌ای را تحت عنوان " DNA SIS MAX 3.0 " و معرفی و آموزش نرم افزار PROGENY " " برگزار کند.