آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۱۶

ایجاد ترس در مورد محصولات تراریخته به کشاورزان و مصرف کنندگان آسیب می‌رساند.

ترجمه و تنظیم: آرزو متقی عضو انجمن ایمنی زیستی ایران- همه افراد می‌دانند که زمانی که سیب را برش و یا گاز می‌زنند پس از مدتی در اثر فعالیت آنزیم‌ها رنگ سطح میوه قهوه‌ای می‌شود. در این خصوص خبر خوب آن است که دانشمندان راه حل هوشمندانه‌ای برای جلوگیری از این مسئله یافته‌اند و خبر بد آنست که ...

کره جنوبی هفتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به خانه برد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که ایران نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی از بدو امر به عضویت آن درآمده است پس از 5 روز کار متراکم که گاهی تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت عصر روز جمعه پنجم اکتبر در حالی به کار خود پایان داد که ...