آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۷/۱۹

فناوری هراسان در اروپا موفق نشدند جلوی تولید گندم تراریخته را بگیرند.

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- چندی پیش در همین سایت، خبری در مورد انجام آزمایش‌های مزرعه‌ای در مورد گندم تراریخته‌ای منتشر شد که با ساطع کردن فرمون از خود نه تنها شته‌ها را دور می‌کند بلکه زنبورهای پارازیتوئید کوچکی را جذب می‌کند که بر روی شته‌ها تخم‌گذاری می‌کنند و دشمن طبیعی این شته‌ها هستند و ...