آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۸/۰۳

در شرایطی که 160میلیون هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصولات تراریخته است و قسمت اعظم واردات محصولات کشاورزی ما نیز تراریخته است، چرا کشورمان را از دستاوردهای دانشمندان خود محروم کرده‌ایم؟

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران‌، صبح روز سه شنبه دوم آبان‌ماه، دکتر محمود احمدی نژاد با یک برنامه ریزی قبلی ملاقاتی را با نمایندگان و روسای چند انجمن علمی داشت. در این مراسم که با دو ساعت تاخیر آغاز شد تعدادی از نمایندگان انجمن‌های علمی نیز مطالبی را ارائه کردند. دکتر محمود تولایی ...

دکتر محمود احمدی نژاد: استفاده از توان انجمن‌ها برای ایجاد ارتباط با جهان نامحدود است

تهیه وتنظیم: مهندس فهیمدخت مختاری-به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران،‌ صبح روز سه شنبه دوم آبان 91 دکتر احمدی‌نژاد با نمایندگان و روسای جمعی از انجمن‌های علمی کشور ملاقات کرد. این برنامه بنا به درخواست انجمن جهانی شدن تنظیم شده بود. در این ملاقات نمایندگان انجمن‌های علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت و ...