آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۸/۱۷

موفقیت پژوهشگران پاکستانی در تولید پنبه تراریخته مقاوم به ویروس

ترجمه تنظيم: نغمه عبيري/ بيماري ویروسي پیچیدگی برگ پنبه٬ بیماری بسیار مخربي در پاکستان است که امید می‌رود با پنبه تراریخته مقاوم در برابر ویروس که توسط دکتر احمد نصیر از مرکز بیولوژی مولکولی دانشگاه پنجاب (CEMB) و دکتر سلیم حیدر از موسسه علوم کشاورزی تولید شده است٬ بتوان این بیماری را ...

تولید شیر گاو برای مقابله با ایدز

ترجمه و تنظيم: نغمه عبيري/ دانشمندان دانشگاه ملبورن استرالیا در همکاری با شرکت زیست‌فناوری استرالیایی شیر گاوی را تولید کرده‌اند که از سلول‌های انسانی در برابر ايدز (HIV) محافظت می‌کند. آنها گاو‌های آبستن را با ...