آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۸/۲۰

دروغ محض آقای صاحبقدم لطفی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ هجدهمین کنفرانس الکترونیک FAO (The 18th FAO e-mail conference) از پنجم نوامبر شروع شده است و تا دوم دسامبر سال جاری ادامه خواهد داشت. این کنفرانس با عنوان "بررسی محصولات تراریخته در پنج سال آینده در حوزه‌‌های کشاورزی٬ جنگلداری٬ دام٬ پروروش آبزیان و بخش کشت و صنعت در ...

اثرهای مصرف ذرت تراریخته Bt بر روی ایمنی خوک‌ها و فرزندان آنها

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ پژوهشي به منظور تعیین اثر تغذیه از ذرت تراریخته توسط خوک‌ها در طول بارداری و شیردهی در ایمنی مادر و فرزندان و برای شناسایی سرنوشت ژن منتقل شده توسط استفان بازویانو و یک تیم پژوهشی انجام شد. در این پژوهش ...

مطالعه استراتژی دوز بالا/پناهگاه برای مدیریت مقاومت حشرات در برابر گیاهان تراریخته Bt دارای یک تا دو ژن

ترجمه و تنظيم: نغمه عبيري- آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA) استفاده از استراتژی دوز بالا/پناهگاه* را در مدیریت مقاومت به حشرات گیاهان تراریخته Bt پیشنهاد داد. این استراتژی برای اولین بار در گیاهان ...