آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۸/۲۴

رویکرد نادرست در تولید محصولات تراریخته موجب نگرانی است

به گزارش پایگاه خبری سبز پرس٬ در حالی که به نظر می‌رسد به رغم آنکه محصولات دست‌ورزی شده ژنتیکی وارداتی به فروشگاه‌های ما رخنه کرده‌اند، حضور متولیان رسمی و سیاست‌گزاران بیوتکنولوژی در هجدهمین کنفرانس الکترونیک FAO که در خبرهای قبل در سایت مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به آن پرداخته‌ایم کم است و تنها انجمن غیردولتی ایمنی…

تازه‌های مهندسی ژنتیک کشاورزی و بیوتکنولوژی: سلامت ژن‌های نشانگر مقاومت به آنتی بیوتیک

تهيه و تنظيم: نغمه عبيري- به طور کلی برای گزینش اولیه گیاهان تراریخته و اطمینان از اینکه توالی مورد نظر با موفقیت به ژنوم سلول‌های میزبان منتقل شده و به طور موثری بیان می‌شود، از ژن‌های نشانگر (Selectable Marker Gene) استفاده می‌شود.