آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۹/۲۲

یک سخنرانی علمی – یک نشست تخصصی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران روز شنبه مورخ 25 آذر ماه 1391 سخنرانی علمی با عنوان "مهندسی ژنتیک برای افزایش مقاومت به تنش‌های غیر زیستی در درختان و سیب زمینی" توسط دانشگاه تهران٬ مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و سه انجمن بیوتکنولوژی ...