آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۰/۱۵

بخشودگی جرایم مالیاتی انجمن‌های علمی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- جمعي از روساي انجمن‌هاي علمي كشور به همراه دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي جهت حل و فصل مشكلات مالياتي انجمن‌هاي علمي با دكتر علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتی كشور و قائم مقام ايشان دكتر پناهي جلسه مشتركي داشتند.