آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۰/۲۳

یافته جدید پژوهشگران از ارتباط میان چاقی و آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران فرانسوی با انجام آزمایشات خود روی مدلی از موش‌های آزمایشگاهی با بیماری آلزایمر حاصل از دژنراسیون نورون‌ها یک سری شواهد تجربی بر پایه ارتباط بین چاقی و اختلالات مربوط به پروتئین تائو را ارائه کردند.