آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۲/۰۱

روحانی: بدترین نا امنی در یک جامعه غیر منتظره بودن حوادث است!

تهیه وتنظیم: نغمه عبیری- دکتر روحانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: در همایش امنیت غذایی که دوشنبه 30 بهمن ماه در مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران برگزار شد در مورد اهمیت موضوع همایش که همان امنیت غذایی است گفت: "امنیت غذایی از چندین بعد دارای اهمیت…