آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۲/۰۵

هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، انجمن بیوتکنولوژی و انجمن ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در جهت توسعه علم و فناوری‌های نوین در سرزمین ایران عزیز، هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی را با اهداف و ...