آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

دکتر قره‌یاضی: انقلاب اسلامی علمی در راه است.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دکتر بهزاد قره‌یاضی بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رئیس انجمن ایمنی زیستی که از سوی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران برای عقد قرارداد همکاری‌های پژوهشی مشترک در ژاپن به سر می‌برد با بیان این مطلب در جمع اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات ژن دانشگاه تسوکوبای ژاپن افزود ...

دکتر شاهزاده فاضلی: بیش از 14 موسسه و دستگاه دولتی متولی حفاظت از ذخایر توارثی در ایران هستند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دکتر شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی با اعلام این مطلب طی سخنرانی خود در جمع پژوهشگرانی از مرکز تحقیقات ژن دانشگاه تسوکوبای ژاپن در ادامه به تشریح ساختار مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی اشاره کرده و دستاوردهای در خور تحسین این مرکز را ...

رئیس دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران: در بانک درون شیشه مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران بیش از 130 گونه پیازی نگهداری می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دکتر محمد رضا نقوی رئیس دانشکده علوم مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران که عضو هیئت اعزامی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به کشور ژاپن است با اعلام این مطلب در سخنرانی خود در مرکز تحقیقات ژن دانشگاه تسوکوبای ژاپن افزود ...