آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۱/۰۶

انگیزه جنبش ضد غذاهای تراریخته از دیدگاه هنری میلر

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری- بیش از 170 میلیون هکتار از محصولات تغییر یافته ژنتیک (تراریخته) در بیش از سه دوجین کشور درسراسر دنیا کشت می‌شوند. گیاهانی که از این طریق تولید می‌شوند و به آنها تراریخته (GM) نیزمی‌گویند، سریع‌ترین فناوری کشاورزی پذیرفته شده در تاریخ هستند. بیش از سه تریلیون وعده غذایی با اجزای تراریخته مصرف…