آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۱/۱۲

کشف ریشه‌های مولکولی سندرم داون (مونگولیسم)

ترجمه و تنظیم: آرزو متقی، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- پژوهشگران موسسه تحقیقات پزشکی برنهایم-سانفورد موفق به توضیح نحوه عملکرد و تحت تاثیر قراردادن کروموزوم اضافه روی جفت 21 بیماران مبتلا به مونگولیسم بر روی رشد مغز و بدن شدند. دانشمندان معتقدند که پروتئین نکسین 27 SNX2 توسط مولکولی غیر فعال می‌شود که توسط ژنی بر…