آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۱/۲۵

هشت بزغاله تراریخته جدید به مزرعه رویان پیوستند.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- هشت بزغاله تراریخته با روش ‌ساده‌سازی‌شده شبیه‌سازی در پژوهشکده زیست‌فناوری پژوهشگاه رویان متولد شدند. دکتر محمدحسین نصر اصفهانی- رئیس پژوهشکده زیست‌فناوری- در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری درباره این روش توضیح داد: شبیه‌سازی در حالت عادی به میکروسکوپ‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای نیاز دارد که…