آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۱/۲۹

مهلت ارسال مقاله تا 10 اردیبهشت ماه سال 1392 تمدید شد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در نظر جهت توسعه علم و فناوری‌های نوین در سرزمین ایران عزیز، هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ...