آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۳/۰۴

مهندسی ژنتیک به احیای درخت بلوط آمریکایی کمک می‌کند.

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری- بعد از سال‌ها مشکلات ناشی از سوختگی درختان بلوط در اثر قارچ Cryphonectria parasitica، پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که درخت بلوط آمریکایی ممکن است توسط مهندسی ژنتیک احیا شود. دکتر ویلیام پاول از دانشگاه ...