آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۳/۱۲

بررسی دلایل فناوری‌هراسی در کشورهای در حال توسعه/ سیاست‌زدگی عرصه علم و فناوری

روزنامه شرق- هزاره سوم را هزاره تلالو فناوری‌های نوین نامیده‌اند. هدف از ظهور و بروز و گسترش فناوری‌های جدید، حفظ برتری کشورهای صاحب قدرت موجود در برابر کشورهای جدید در حال توسعه است. دانشمندان حوزه تحلیل علم معتقدند که ماهیت فناوری در سه ‌دهه اخیر در حال تغییر ماهیت است، به عبارت دیگر فناوری‌های جدید در عین داشتن…

تولید ممنوع، اما واردات افتخار است

روزنامه شرق- آنچه در این مصاحبه می‌خوانید وضعیت بیوتکنولوژی و تولید محصولات کشاورزی تراریخته در ایران از نگاه دکتر «بهزاد قره‌یاضی» بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس انجمن ایمنی زیستی و همچنین رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات است. هرچند وی در این گفت‌وگو انتقادهای بسیاری را به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی…