آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۴/۰۱

تبریک روسای 23 انجمن علمی حوزه کشاورزی و علوم زیستی به دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب

روسای 23 انجمن علمی حوزه کشاورزی وعلوم زیستی کشور طی نامه‌‌ای ضمن تبریک به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ابراز امیدواری کردند که در دوره جدید افراط و تفريط جای خود را به شايسته سالاری، قانون گرايی، بهره‌گيری از نظرات علمی پژوهشگران و انديشمندان، پرهيز و از فناوری هراسی و ...