آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۴/۱۳

پیام روحانی به هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک

دو همایش هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی روز شنبه ساعت 8:00 با حضور میهمانان داخلی و خارجی و پیام رئیس جمهور محترم منتخب آقای دکتر روحانی و با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و اجرایی برگزار خواهد شد...