آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۴/۱۴

در مراسم افتتاحییه هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک

دو همایش هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی امروز شنبه 15 تیر ماه با حضور میهمانان داخلی و خارجی و پیام رئیس جمهور محترم منتخب آقای دکتر روحانی و با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و اجرایی افتتاح شد. متن کامل این پیام را در زیر می‌خوانید...