آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۴/۲۵

بازتاب گسترده پیام دکتر روحانی در مورد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

پیام دکتر روحانی به هشتمين همایش بیوتکنولوژی و چهارمين همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک که از تاریخ 15 تا 17 تیرماه در دانشگاه تهران برگزار شد علاوه بر ایجاد موجی از نشاط و شعف در بین پژوهشگران و جامعه علمی کشور و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های داخلی و جامعه علمی کشور، در رسانه‌های خارجی و در بین ...