آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۴/۲۹

کنفرانس بیوتکنولوژی سازمان بهره‌وری آسیا در تایوان تحت سیطره پیام روحانی

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- کنفرانس آسیایی غذا و کسب و کار کشاورزی با عنوان "بیوتکنولوژی و رقابت پذیری جهانی" پس از چهار روز در عصر روز پنجشنبه 18 ژولای در تایپه پایتخت تایوان با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این کنفرانس ...