آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۵/۰۹

غنا: تایید آزمایش‌های مزرعه‌ای محصولات تراریخته و درخواست از رسانه‌ها برای آموزش عمومی بیوتکنولوژی/احمدی نژاد ایران را در مهندسی ژنتیک کشاورزی از غنا هم عقب‌تر برد.

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری- دولت غنا انجام آزمایشات مزرعه‌ای را برای چهار محصول تراریخته به تصویب رساند. به گفته اریک اوکوره مدیر وزارت محیط‌ زیست،علم و فناوری، محصولات تراریخته‌ای همچون برنج، سیب‌زمینی شیرین، پنبه و لوبیا چشم بلبلی تا کنون برای انجام آزمایشات مزرعه‌ای ...