آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۶/۰۴

امکان پیش‌گویی خطر خودکشی توسط نشانگرهای زیستی RNA

ترجمه: نغمه عبیری- پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا گزارش کردند که گروهی از بیومارکرهای RNA را در خون یافته‌اند که ممکن است به شناسایی کسانی که خطر خودکشی کردن در آنها بالا است، کمک کنند. در مطالعه‌ای که اخیرا در ...