آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۶/۰۵

نقش انجمن‌های علمی در نظام تصمیم‌سازی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- عصر دیروز طی جلسه‌ای روسای 311 انجمن علمی در ساختمان وزارت علوم با دکتر توفیقی دیدار کردند. در طول این جلسه نمایندگان انجمن‌های علمی به بیان خواسته‌هایشان از وزارت علوم پرداختند. از مهمترین این خواسته‌ها می‌توان به نهادینه‌سازی اثربخشی انجمن‌ها در ذهن تصمیم‌گیرندگان کشور ...