آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

تبریک رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران به دکتر دیناروند، معاون وزیر بهداشت

به گزارش دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ایران دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران طی نامه‌ای انتصاب دکتر رسول دیناروند را به سمت معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو تبریک گفت...