آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۶/۱۷

میزگرد جهانی برای بحث در مورد دستیابی به اطلاعات و مشارکت عمومی برای استفاده از محصولات تراریخته

ترجمه: نغمه عبیری- میزگرد جهانی برای دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت در مورد موجودات تراریخته (LMOs/ GMOs) در تاریخ 16 الی 17 اکتبر (مصادف با 24 و 25 مهر ماه) سال 2013 در ژنو سوئیس برگزار می‌شود...