آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۶/۲۷

با زیرکی یا با بی کفایتی، دکتر لطفی ستاد توسعه زیست‌فناوری را به یک تشکل بی‌خاصیت و مانع پیشرفت تبدیل کرد.

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- دکتر سیروس زینلی رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران در نشست خبری دیروز که در دفتر حزب اعتدال و توسعه برگزار شده بود با بیان این مطلب که حزب اعتدال و توسعه از ما به عنوان مرجع در زمینه بیوتکنولوژی و میزان اجرایی شدن سند زیست‌فناوری دعوت کرده که گزارشی ارائه کنیم گفت ...

آهنگ کند تغییرات مدیران نالایق با وجود به روی کار آمدن دولت جدید

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- در جلسه عصر دیروز که در دفتر کمیته جوانان حزب توسعه و اعتدال برگزار شده بود و از متخصصان بیوتکنولوژی کشور و روسای انجمن‌های مرتبط دعوت شده بود تا گزارشی در مورد وضعیت بیوتکنولوژی، اجرای سند زیست فناوری و چالش‌های موجود در این جلسه ارائه شود، دکتر ملبوبی ...

تست

تست

برخورد رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با پیشکسوتان متخصص/ درخواست متخصصان حوزه بیوتکنولوژی برای تغییر مدیریت این پژوهشگاه

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- در جلسه عصر دیروز کمیته جوانان حزب توسعه و اعتدال که از متخصصان بیوتکنولوژی کشور و روسای انجمن‌های مرتبط دعوت شده بود تا گزارشی در مورد وضعیت بیوتکنولوژی و چالش‌های موجود در این جلسه ارائه شود، دکتر ایوب آرپناهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با اشاره به این موضوع ...