آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۷/۰۹

نارضایتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از عملکرد آقای عباس صاحبقدم لطفی

تهيه و تنظيم: نغمه عبيري- در پی به روی کار آمدن دولت جدید با شعار شایسته‌سالاری و تغییر کند مدیران نالایق پیشین مدتي است که صدای اعتراض و نارضایتی از سوی پژوهشگران به گوش می‌رسد. مطلع شدم که جمع کثیری از پژوهشگران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری در اعتراض به مدیریت این پژوهشگاه صدای اعتراض خود را از طریق ...

رئیس پژوهشکده رویان: توقف پژوهش‌های سلول‌های بنیادین بخاطر بی پولی

روز نامه ایران - با وجود این‌که پژوهشکده رویان به عنوان بخشی متمرکز در دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی تاکنون در کشور موفق عمل کرده است و انجام پروژه‌های پژوهشي در این مرکز روندی رو به رشد دارد اما اختصاص نیافتن بودجه دولتی و عدم حمایت از این پژوهشکده موجب شده بیشتر پروژه‌های رویان در فاز تحقیقاتی باقی بماند و به مرحله…