آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۷/۲۸

تایید وجود فاکتور داروی TPA در شیر بزهای تراریخته در پژوهشگاه رویان

واحد مرکزی خبر- وجود فاکتور داروی TPA در شیر بزهای تراریخته تولید شده در پژوهشگاه رویان تایید شد. به محصولاتی که از طریق مهندسی و اصلاح ژن‌‌های یک ارگانیسم به دست می‌آیند، تراریخته گفته می‌شود و شیر بزهای تولید شده با این روش حاوی پروتئین‌هایی است که ...