آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۷/۳۰

ضرورت توجه به تحقیقات کشاورزی

واحد مرکزی خبر- تولیدات کشاورزی در فرآیند پیچیده‌ای از روابط متقابل عوامل مختلف زنده و عوامل غیر زنده حاصل می‌شود. در بسیاری از موارد، مدیریت یک اکوسیستم در نقاط مختلف، مطالعات جداگانه‌ای را می‌طلبد. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ...