آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۸/۲۱

دولت قبلی با شعار خودکفایی، کشاورزی را ناتوان کرد

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)- صادرات محصولات کشاورزی مستلزم روابط سیاسی متعادل توام با عزت ملی است که این روابط در دولت گذشته تا حد زیادی خدشه‌دار شد و تقریبا به هیچ كشوری صادرات آنچنانی نداشتیم. نباید به بهانه خودکفایی با فشارهای بی‌رویه فاجعه زیست محیطی را ...