آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۹/۰۱

فردریک سنگر پدر عصر ژنومیکس در سن 95 سالگی از دنیا رفت

ترجمه: نغمه عبیری- فردریک سنگر، بیوشیمیست انگلیسی و برنده دو جایزه نوبل که پژوهش‌های مهمی را برای ردیف یابی اسیدهای آمینه و بعد از آن دی.ان.اِ پی‌ریزی کرد در سن 95 سالگی درگذشت. کار ردیف‌یابی دکتر سنگر برای او دو جایزه نوبل در شیمی را به دنبال داشت که ...