آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۰/۰۳

به وعده دکتر روحانی در مورد استفاده از زنان در حوزه بیوتکنولوژی جامه عمل بپوشانید!

تهيه و تنظيم: نغمه عبيری- استفاده بهينه از توانمندی‌های زنان در حوزه‌های مختلف از جمله وعده‌های دكتر روحانی در حين فعاليت‌های انتخاباتی بوده است. انجمن‌های علمی كه مطالبات رئيس محترم جمهور در موارد مختلف از جمله اين موضوع را پيگيری می‌كنند جلسات متعددی با مسئولان بلند پايه دولت از جمله سركار خانم مولاوردی ..