آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۰/۱۵

رویان؛ ازهمانندسازی شنگول، منگول و حبه انگور تا نجات حیوانات درحال انقراض

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)- پژوهشکده کوچک رویان که مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی آن را در سال 1370 بنا کرد، بنیانی برای انجام تحقیقات ده‌ها پژوهشگر ایرانی شد و به تدریج در زمینه‌های مختلف علمی آنقدر پیشرفت کرد که توانست نام ایران را در بین کشورهای دارای آخرین تکنولوژی‌های سلولی قرار دهد.