آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۰/۲۰

درخواست تولید ذرت تراریخته در اروپا

بهار نیوز- وزیر کشاورزی انگلیس از اتحادیه اروپا درخواست کرد با تولید نوعی ذرت تراریخته موافقت کند و به شواهد علمی اشاره کرد که از چنین اقدامی پشتیبانی می‌کنند. اون پاترسون در کنفرانس زراعت آکسفورد گفت: اروپا در خطر تبدیل شدن به موزه زراعت جهان است ...