آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۰/۲۳

اعتقاد دولت تدبیر و امید به عقل و خرد جمعی/ مشکل ما تفکر نوین و دگرگونی و تحول در روابط و رفتارها است

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری در جلسه تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با بیان این مطلب که با حرکتی که مردم ما در انتخابات انجام دادند بارقه امید را در دل خودشان ایجاد کردند گفت: "من نمی‌گویم که دوران سختی را داشتیم ولی امیدوارم که دوران پرشوری را پیش روی…