آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۲/۱۴

پیگیری انجمن‌های علمی برای بررسی وضعیت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص عدم اجرای قانون ملی ایمنی زیستی به جایی نرسید/ مجلس و قوه قضاییه هم پاسخگو نیستند…!

تهیه و تنظیم: دکتر بابک ناخدا- در خبرها داشتیم که گزارش تحقیق و تفحص در مورد تخلفات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، امور خارجه و سازمان گمرک جمهوری اسلامی در دولت دهم (احمدی نژاد) در خصوص عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد ماه 1388 توسط محمد مهدی برومندی سخنگوی…