آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

ارسال میکروارگانیسم‌ها از سایر کشورها به مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران جهت شناسایی، ثبت و ذخیره‌سازی

برای چندمین بار نگهداری و صدور شماره دسترسی 5 سویه میکربی شاخص که حاصل فعاليت علمی دانشمندان خارج از كشور است به بانك ميكروارگانيسم‌ها، يكی از چهار بانك زیستی فعال مركز ملی ذخایر ژنتيك و زيستی ايران سپرده شد...

بازدید رئیس مرکز ملی تحقیقات ایتالیا از پژوهشگاه ژنتیک

پروفسور لوجي نيكولايس، رئیس مركز ملي تحقيقات ايتاليا (CNR)، لوکا جان‌سانتی سفیر ایتالیا در ایران و هيات همراه در تاريخ 12 بهمن ماه 92 از پژوهشگاه بازديد كردند. اين بازديد با هدف گسترش روابط علمي بين دو كشور ايران و ايتاليا در حوزه زيست فناوري ...