آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۲/۲۸

انتصاب دکتر دانشیان به سمت سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی٬ طی حکمی از سوی دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دکتر جهانفر دانشیان به سمت سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب و از ...