آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۱/۱۶

سخنرانی علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران روز شنبه 23 فروردین 1393 سخنرانی علمی با عنوان " Role of primary metabolism in stress and plant development, from Basic Science to Biotechnological Application" توسط دکتر محمدرضا حاجی‌رضایی عضو هیئت علمی موسسه ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی آلمان ...