آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۳/۲۰

انتصاب مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

طی حکمی از سوی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر بهزاد قره‌یاضی به عنوان مرجع ملی‌ (فوکال پوینت) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا منصوب شد. پیش از این مرجعیت ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا...

تشکیل اولین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- اولین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی امروز صبح با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده انجمن‌های علمی برگزار شد...