آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۳/۲۷

رونمایی از 5 دستاورد پژوهشی در پنجمین روز هفته جهاد کشاورزی

گندم رقم قابوس، صنوبر رقم رحمتی، مولدسازی و تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی، دانش فنی پرورش ماهی هامور در قفس و راکتور پیشرفته مجهز به سیستم ولتاژ بالا،5 دستاورد پژوهشی در حوزه کشاورزی بودند که یکشنبه 25 خرداد در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذراز آنها رونمایی شد...