آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۴/۰۸

اولین فراخوان ارسال آثار فرهنگی و هنری سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش تکنولوژی بذر ایران

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، جشنواره فرهنگی و هنری علوم زراعت و اصلاح نباتات با هدف تلفیق هنر و کشاورزی حول محور شعار کنگره در حاشیه کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات و تکنولوژی بذر برگزار می‌شود.