آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۴/۳۰

حفاظت از نژاد بز مرخز ایرانی به عنوان میراث ژنتیک کشور با ایجاد مجموعه رده سلولی بز مرخز

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، بانك سلول‌های انسانی و جانوری مركز ملی ذخاير ژنتيك و زيستی ايران موفق شد مجموعه سلولی حاوی تعداد 58 رده سلولی فیبروبلاستی بز مرخز را تهیه، تولید و نگهداری کند. دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران در خصوص این دستاورد گفت: افزایش رشد جمعیت…